Skip to main content

De afgelopen twee decennia heeft marketing een prominente rol binnen organisaties ingenomen, waarbij traditionele marketingactiviteiten steeds vaker worden aangevuld of vervangen door online alternatieven. Deze online marketing is vooral gericht op het genereren van marketing qualified leads. Dit zijn leads die een grote kans hebben om klant te worden van jouw bedrijf op basis van zoek- en downloadgedrag.

De volwaardigheid van de marketingafdeling in combinatie met de inzet van online marketingstrategieën bepaalt de mate van volwassenheid van jouw marketing. Het is belangrijk om na te gaan hoe volwassen je marketingstrategie is, zodat je kunt vaststellen wat er nodig is om je marketingactiviteiten tot een succes te maken.

 

Drie niveaus van marketingvolwassenheid

  1. In de kinderschoenen: Marketing als communicatieafdeling

    De marketingactiviteiten van jouw organisatie worden uitgevoerd door medewerkers zonder aantoonbare achtergrond in marketing. Marketing is voor hen een bijzaak, naast hun primaire taken binnen de organisatie. Deze medewerkers hebben zich doorgaans de marketingkennis zelf eigen gemaakt vanuit een achtergrond in communicatie. In dit geval valt jouw marketingafdeling vaak onder de verkoopafdeling, waarbij marketing met name een uitvoerend karakter krijgt. Concrete activiteiten van je marketingafdeling zijn onderhoud van de website, organisatie van events omtrent relatiemarketing en klaarmaken van persberichten. Andere, meer strategische marketingactiviteiten, zoals segmenting-targeting-positioning (STP) of channelmanagement, zijn verspreid over verschillende afdelingen of ontbreken geheel. Ook ontbreken online marketingactiviteiten die een meetbare, herhaalbare en schaalbare bijdrage leveren aan de groei van jouw onderneming.

  1. Ontwikkeld: Marketing als volwaardige afdeling

    De marketingactiviteiten van jouw organisatie worden uitgevoerd door medewerkers met specialistische kennis op het gebied van marketing. Hun primaire taak is het maken en uitrollen van marketingplannen door de gehele onderneming. De marketingafdeling is een volwaardige afdeling binnen jouw onderneming, waardoor het belang van marketing goed op de kaart staat bij alle medewerkers. Naast traditionele marketingactiviteiten voert de marketingafdeling ook online alternatieven uit, zoals Search Engine Optimisation (SEO), e-mailmarketing en social media marketing. Een goed ontwikkelde marketingafdeling heeft een manager en is vertegenwoordigd in het MT of in de directie via de CEO dan wel een directeur marketing en sales, of geniet zelfs rechtstreekse vertegenwoordiging.

  1. Intelligent: Marketing als faciliterende afdeling

    De marketingactiviteiten van jouw organisatie worden door de business zelf uitgevoerd, waarbij de centrale marketingafdeling managers helpt met het opzetten en verbeteren van marketingprocessen in hun business. Marketeers binnen je organisatie ontwikkelen niet zelf de marketingplannen, maar faciliteren managers die verantwoordelijk zijn voor een deel van de markt bij het ontwikkelen en uitrollen van marketingplannen. In dit geval treden marketeers meer op als een consultant binnen de eigen organisatie, waarbij zij gevraagd én ongevraagd advies geven over marketingprocessen. Op die manier is marketing verweven met en toegespitst op businessactiviteiten, wat leidt tot een effectievere vorm van marketing. Binnen organisaties met een faciliterende marketingafdeling is marketing op het hoogste niveau van de onderneming verankerd en is de rol van marketing een vanzelfsprekendheid.

Jouw marketing volwassener maken

Twijfel je of jouw marketing volwassen genoeg is? Heb jij niet de juiste specialisten in huis om jouw marketingafdeling te laten groeien? Dan is marketing outsourcing dé oplossing. Als onafhankelijk online b2b-marketingspecialist ondersteunt Revenue Creative jou bij de invulling van je online marketingstrategie door ons toe te spitsen op jouw unieke situatie. Wij erkennen de bovengenoemde drie niveaus van marketingvolwassenheid, maar zien in dat tevens veel hybride vormen mogelijk zijn en dat de ideale b2b-marketingstrategie vooral op maat vormgegeven moet worden, met een focus op online.

Door het outsourcen van jouw marketing aan Revenue Creative, koop je kennis en ervaring in op het gebied van online marketing, zodat jouw organisatie het klappen van de zweep leert kennen. Wij gebruiken concrete middelen om leads, vraag en revenue te genereren, zoals blogs, SEO, social media marketing, en e-mailmarketing. Revenue Creative werpt samen met jou een frisse blik op je marketingactiviteiten en houdt als externe partij een stok achter de deur. Wij halen het maximale resultaat uit jouw marketingeuro door te bouwen aan een stevig fundament en te werken aan de transformatie naar online.

Maak een afspraak

 

Hoe volwassen is jouw marketing?

 

English