websiteontwikkeling

Website ontwikkeling

Uiteindelijk zijn je online marketing inspanningen erop gericht van je bestaande klanten fans te maken en nieuwe klanten naar je toe te trekken. Je website is hiervoor een van je belangrijkste online middelen. Is je bestaande website uitgerust om je doelen te bereiken? Hoe staat het met je vormgeving en je design? Ben je voldoende zichtbaar en word je voldoende gevonden? Hoe sta je ten opzichte van je concurrenten?
Wat zeggen jouw webanalytics en internetdata? Komen er voldoende websitebezoekers, potentiële leads? Deel je voldoende relevante kennis met je (potentiële) kopers? Aan de hand van onze internetscan stellen we vast hoe jij ervoor staat ten opzichte van je belangrijkste concurrenten. Hoe optimaliseer jij jouw website om je doelen te halen?
Is jouw website gekoppeld aan je CRM-systeem? Hoe laten wij de belangrijkste marketingmiddelen samenwerken met jouw IT-platform binnen een goed lopend proces? Aan de hand van ons beproefde stappenplan ontwikkelen wij jouw website door om je groei te realiseren.