Skip to main content

We leven in een digitaal tijdperk. Dit betekent: veel digitale ontwikkelingen en branchegrenzen vervagen. Een ouderwetse marketingorganisatie past niet meer in deze tijd. Het is van belang om als organisatie op een andere manier te verbinden met de klant en contact te onderhouden met andere stakeholders. Revenue marketing, wat betekent dit precies?

 

Wat is Revenue marketing?

Marketing is tegenwoordig geen bijzaak meer in een organisatie, maar een hoofdzaak. Het moet geïntegreerd zijn in de gehele organisatie. Veel mensen zeggen vaak dat marketing te weinig accountable wordt gemaakt. In deze tijd van het digitale tijdperk is het meten van marketingactiviteiten beter mogelijk dan ooit tevoren. Door deze ontwikkelingen kan de beste marketingstrategie worden uitgestippeld, gemonitord worden en zo nodig bijgesteld worden. Met Revenue marketing, kan met behulp van een marketingstrategie, ondernemingsdoelstellingen en salesdoelstellingen behaald worden.

De definitie van Revenue marketing luidt: Een combinatie van strategieën, processen, mensen, technologie, content en resultaten waardoor iedere marketingactie een bijdrage levert aan het behalen van de ondernemings- /salesdoelstelling. Iedere actie is meetbaar en afrekenbaar. 

 

Kansen met digitale middelen

Klanten nemen in het digitale tijdperk steeds meer de controle over. Als organisatie kun je ervoor kiezen dit te negeren en door te gaan op de manier zoals je het al jaren doet. Maar het is interessanter en effectiever om juist te kijken wat de klant te vertellen heeft en hier effectief op in te haken, zodat jouw marketingstrategie aansluit bij de wensen en behoefte van de klant. Bedrijven missen kansen als ze niet gebruik maken van de ontelbare mogelijkheden die sociale media en andere digitale middelen te bieden hebben.

Ook blijkt uit onderzoek dat het grootste gedeelte van de b2b klanten haar buyer journey aflegt via digitale kanalen. Dit vraagt om een digitale marketingstrategie en het worden van een Revenue marketing organisatie.

 

Is jouw organisatie een Revenue marketing organisatie?

De term Revenue marketing is nu wat meer duidelijk. De volgende stap: het worden van een Revenu marketing organisatie. Pas jij alle punten van onderstaande checklist toe?

  • Marketing is geen afdeling in de organisatie, maar is geïntegreerd in de gehele organisatie. Het is een onderdeel van de ondernemings- /salesstrategie.
  • Alle marketingactiviteiten worden beschreven, gemeten én geoptimaliseerd.
  • Real-time marketing: het continu monitoren en actief reageren.
  • Continu inspelen op de wensen en behoeftes van de klant.
  • Geen vast marketingbudget, maar het budget bepalen aan de hand van omzetdoelen.

 

Wil jij die extra stap zetten?

Revenue Creative levert business value door mee te denken vanuit de ondernemers-, sales- en marketingdoelstelling. Wij adviseren B2B klanten over hun (digitale) sales- en marketingstrategie en de organisatorische impact daarvan. Ons hybride team zorgt voor ondersteuning bij de uitvoering van de digitale verbeteringen en het behalen van de marketing- en salesdoelstelling. www.revenuecreative.nl.

English